Start

MOKAB levererar kvalitét

År 2011 var startskottet för den nybyggda verkstaden som stod klar, som har gått från 550kvm till idag över 1600kvm. Vår produktion är främst riktad mot den tyngre industrin med högt ställda krav där det är enstycks detaljer alternativt mindre serier.

Vi har under åren gått från en liten kapacitet för maskinbearbetning till dagens kapacitet som klarar arbetsstycken på 10meters längd och vikter på 15ton, vilket är bland de större i vår region. 2022 utökades maskinparken även med en 6meters bäddfräs för att svara på kunders efterfrågan för bearbetning av större och längre detaljer på ett effektivt sätt.

Kvalitén, flexibiliteten och kompetensen är vår styrka för att klara av de mer komplicerade projekten.